Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Respublikinė mokinių konferencija-kūrybiškumo dirbtuvės „Noriu, galiu, pasieksiu…” – jau sausio 15 d.

Artėja tradicinis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos renginys, sulaukiantis didžiulio dalyvių susidomėjimo tiek iš Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų, tiek iš kitų šalies ugdymo įstaigų. 2020 m. sausio 15 d. mokykloje vyks respublikinė mokinių konferencija-kūrybiškumo dirbtuvės „Noriu, galiu, pasieksiu…”.

Šio renginio tikslas – ugdyti skirtingų gebėjimų, specialiųjų ugdymo(si) poreikių Lietuvos mokyklų 3–6 kl. mokinių kūrybiškumą, saviraišką, (ne)verbalinę komunikaciją, skatinti jų socialinį aktyvumą, pozityvumą.

Kol mokiniai skaitys pranešimus, dalyvaus smagiose kūrybinėse užduotyse, pedagogai, atlydėję savo mokinius, turės galimybę dalyvauti skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultanto, „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko Mindaugo Malcevičiaus seminare „Kompetencijų ugdymas šiuolaikiškai: nuo kompiuterio prie „debesų“ technologijų“.

Kviečiame susipažinti su renginio nuostatais, pedagogams nepamiršti užsiregistruoti į seminarą elektroninėje renginių registracijos sistemoje „Semiplius“, o mokinius – šioje formoje.