Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,ŠVENTŲJŲ PEDAGOGIKA“

2017m. spalio 27 d. „Sandoros progimnazijoje“ vyko Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Šventųjų pedagogika“, skirta bendrojo ugdymo mokyklų tikybos, etikos, istorijos, kitų dalykų mokytojams, kolegijų, aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kitų švietimo įstaigų darbuotojams, kurių veikla susijusi su doriniu ugdymu.  Šios konferencijos tikslas – skatinti domėjimąsi šventaisiais, jų vertybių sklaida mokymo bei auklėjimo srityse, nagrinėjant aktualias šių dienų ugdymo bei auklėjimo problemas krikščioniško tikėjimo šviesoje, sudarant prielaidas bendradarbiauti ir dalintis metodine patirtimi.

Konferencija prasidėjo šv. Mišių aukojimu Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Vėliau jau „Sandoros“ progimnazijos salėje susirinkusius dalyvius pasveikino direktorius Kęstutis Šaltis. Po direktoriaus žodžio sekė nuotaikingas Mildos Rimkuvienės vadovaujamų šokėjų pasirodymas, liturginio choro (vadovė Rolanda Kalakauskienė) giedamos giesmės. Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė ir savo įžvalgomis dalinosi socialinių mokslų edukologijos krypties mokslų daktarė Inesė Ratnikaitė, kurios mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys apima ugdymo filosofiją, krikščioniškąją pedagogiką, šeimą. Konferencijos dalyviai išklausė aštuonis pranešimus įvairiomis temomis, susijusiomis su vertybių skaida mokymo bei auklėjimo srityse.

Konferenciją organizavo :

Mindaugas Malcevičius, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininė

Danutė Kratukienė, Šiaulių vyskupijos katechetinio centro vadovė

Saulė Raubickaitė, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos tikybos mokytoja

Vygantas Kruopis, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos istorijos mokytojas