Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio 13-oji, tai diena maldai už drąsą, kuri išsaugojo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Kaip ir kasmet, tęsdami tradiciją, rinkomės prie rusenančio laužo, dalinomės savais giliai širdyse įsirėžusiais skaudžiais prisiminimais, kurių laikas niekuomet neišdildys, galbūt tamsoje nubraukėm skruostu riedančią ašarą.

Tylioje klasėje apšviestoje plevenančių žvakių liepsnelių žvelgėme į ekranus ir meldėme savomis akimis niekada neišvysti tokių įvykių. Maldoje susikibę už rankų dėkojome tiems, kurie mums dovanojo tai, už ką dėkingi liksime amžinai.

Ačiū, te mūsų maldos ir giesmės kyla į dangų…

 Sausio 13