Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Šiaulių vyskupas vilties žinia dalinosi su ligoniais

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės didžiojoje salėje, esančioje Chirurginiame skyriuje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Po šv. Mišių Šiaulių ganytojas pasiliko pabendrauti su susirinkusiaisiais, pristatė 2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“, pakvietė į Šeimų šventę sausio 8 d.
 
http://siauliuvyskupija.lt/portfolio/adventinis-siauliu-vyskupo-apsilankymas-respublikineje-siauliu-ligonineje/
ligonine-6