Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Skelbiame preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą

Vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 22 punktu, skelbiame preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą. Preliminarus būsimų pirmokų sąrašas, penktokų sąrašas.

Į šiuos sąrašus pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus įtraukiami tik vaikai (mokiniai), kurie:


1. priėmimo į 1 klasę metu:
1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
1.2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
2. priėmimo į 5 klasę metu:
2.1. mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
2.2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.