Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Šokių būrelis

Šokių būrelio metu vaikai bus ruošiami aktyvaus ugdymo metodų principu. Išmoks naujų šokio žingsnių, derinių. Įsisavinę šokio elementus, vaikai bus mokomi naujų ratelių, šokių. Susipažins su pagrindinėmis žiūrovų taisyklėmis, išmoks stebėti koncertus laikydamiesi žiūrovų taisyklių. Dalyvaus šokių pristatymuose, festivaliuose, vakaronėse

Mokytojo vardas ir pavardė: Milda Rimkuvienė

IMG_0049