Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Šv. Agotos diena

Mokyklos kapelionas kun. Tadas Rudys tęsdamas tradiciją kvietė mokinius minėti šv. Agotos dieną ir laimino duonelės gabaliukus, kuriuos teikė mokytojams ir mokiniams, o šie nešėsi į namus, kaip dieviškosios namų židinio globos ženklą.

Dienos įspūdžius galite pamatyti Galerijose.