Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Svarbi informacija dėl ugdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Nuo 2021 m. sausio 4 d. laukia nemažai pokyčių, susijusių su ugdymu PUG, 1-4 kl. Svarbiausi pokyčiai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme.

Informacija trumpai, papunkčiui:

  1. PUG mokiniai į mokyklą nuo 2021 m. sausio 4 d. atvykti gali, jokių pažymų mokyklai pristatyti nereikia. Mokykla prašo tėvų supratingumo ir esant galimybėms likti mokytis namuose (namuose vyks nuotolinis mokymas). Atkreiptinas dėmesys, kad miesto PUG lankomumo rodikliams pasiekus 50 proc. nuo bendro miesto PUG mokinių skaičiaus, mokyklos iš tų mokinių, kurie atvyksta į mokyklą, tėvelių reikalaus pažymų pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme numatytus kriterijus;
  2. Pradinukams ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu. Į mokyklą galės ateiti tik tie 1-4 kl. mokiniai, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) yra  specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai,  ugniagesiai)  arba yra pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Pažymas tėvai pateikia mokyklai (el. paštu: info@sandora.eu);
  3. Mokiniams, kuriems priklausomas nemokamas maitinimas, vieną kartą per savaitę bus išduodami sauso maisto daviniai;
  4. PUG, 1-4 kl. mokinių tėvai gali gauti nedarbingumą vaikų priežiūrai karantino laikotarpiu.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome visų 1-4 kl. mokinių tėvelių atsakyti į kelis anketos klausimus – pildoma tik vieno mokinio tėvelio vieną kartą! Jūsų atsakymai mokyklai leis tinkamai susiderinti mokinių srautus, mokinių maitinimą ir mokytojų darbo specifiką.

SVARBU: visiems mokiniams, kurie atvyks į mokyklą fiziškai, bus organizuojama tik priežiūra. Atkreiptinas dėmesys, kad į mokyklą atvykusius pradinukus prižiūrės ne jų mokytoja – paskirtas atsakingas mokyklos darbuotojas tokiems vaikams padės įsijungti kompiuterį ir esant mokyklos patalpose jungtis prie nuotolinės pamokos, vedamos klasės mokytojos visiems vaikams (tiek esantiems namuose, tiek atvykusiems į mokyklą).

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir tikimės, kad rasite galimybių šiuo visiems sunkiu laikotarpiu saugiai likti mokytis namuose :)

Jeigu tėveliams kils papildomų klausimų, visada galite skambinti:

Kęstutis – 868527319

Mindaugas – 864847483