Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Svarbu iki liepos 1 d.: vaikų vasaros poilsio stovyklų dalyvius kviečiame pasirašyti sutartis

Iki 2021 m. liepos 1 d. mokinių, kurie pateko į vaikų vasaros poilsio stovyklas, tėvai turi su mokykla pasirašyti sutartis. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybėje patvirtintomis tvarkomis, sutartis, pasirašytas su stovyklautojais, mokykla Švietimo skyriui turi pristatyti iki 2021 m. liepos 1 d. Tad visų mokinių tėvelių prašome supratingumo :)

Pirmosios mokyklos stovyklos „Pasivākščiuotė pō sauliētu žemaitējas dōngum“ (vadovai Simona tel. Nr. 862823687 ir Mindaugas tel. Nr. 864847483), kuri bus įgyvendinama nuo 2021 m. liepos 12 d. iki 2021 m. liepos 16 d., dalyvių sąrašas ir sutarties forma.

Antrosios mokyklos stovyklos „(Ne)pramintais Žemaitijos takais“ (vadovai Laura tel. Nr. 867084815 ir Mindaugas tel. Nr. 864847483), kuri bus įgyvendinama nuo 2021 m. rugpjūčio 2  d. iki 2021 m. rugpjūčio 6 d., dalyvių sąrašas ir sutarties forma.

Sutartis galima pildyti ir mokyklos raštinėje, darbo valandomis

Iki susimatymo stovykloje

Stovyklų vadovai