Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Svarbu žinoti: informacija, kaip užbaigsime šiuos neįprastus mokslo metus

Gegužės mėnesį visa švietimo bendruomenė gyveno lyg ant besisupančių supynių – kone kas savaitę keitėsi oficiali informacija iš Vyriausybės arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip turėtume užbaigti šiuos mokslo metus. Visa tai lėmė besikeičianti koronaviruso plitimo tendencija. Tad ką žinome šiuo metu?

Ar dar šiemet grįšime į mokyklą

Iki gegužės 15 d. atsakymas į šį klausimą buvo itin sunkiai prognozuojamas. Nuo gegužės 11 d. iki gegužės 15 d. pasirodė net keletas oficialių Vyriausybės institucijų pranešimų, dokumentų, kurie turėjo sustyguoti viską į savas vėžias: aplinkraštis, rekomendacijos dėl PU grupės mokinių grįžimo į mokyklą, kiti teisės aktai. Didžiausia problema – daugelis šių dokumentų buvo rekomendacinio pobūdžio, vis teko laukti papildomų nurodymų. Šiuo metu jau paaiškėjo keletas svarbių dalykų:

  • Nuo gegužės 18 d. į mokyklą mokytis grįžta PU grupės mokiniai. Grįžta laikantis itin griežtų saugumo reikalavimų (vaikai priimami tik visiškai sveiki, įvertinus visas galimas grėsmes šeimoje, užtikrinant minimalų kontaktą tarpusavyje mokykloje, visą ugdymo procesą nesusitinkant su kitos grupės bendraamžiais ir pan.). Mokiniams, kurie negrįžta mokytis į mokyklą, toliau tęsiamas sinchroninis nuotolinis mokymas.
  • Jeigu nebus nuspręsta kitaip*, 1-4 kl. mokiniai nuotolinį mokymą tęs iki 2020 m. gegužės 29 d. Nuo 2020 m. birželio 1 d.  iki birželio 4 d. bus organizuojamos individualios ir / ar grupinės konsultacijos, atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose, kompensuojant pastebėtus mokymosi praradimus, mažinant karantino metu patirto streso padarinius, stiprinant socialines emocines kompetencijas, padėti siekti geresnių mokymosi rezultatų, ugdymą orientuoti į bendrųjų kompetencijų ugdymą.
  • Jeigu nebus nuspręsta kitaip*, 5-8 kl. mokiniai nuotolinį mokymą tęs iki 2020 m. birželio 1 d. Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki birželio 18 d. taikomas toks pats ugdymas, koks buvo taikomas 1-4 kl. mokiniams – organizuojamos individualios ir / ar grupinės konsultacijos.

Ar vyks mokslo metų užbaigimo šventės, išleistuvės?

Tradicijas griauname – visų Jūsų sveikata yra didesnis turtas, nei trumpalaikis pasibuvimas kartu. Todėl tradicinė padėkos diena bus kiek kitokia – padėkas mokiniai gaus elektroniniu būdu, o su 8-okais ieškosime būdų, kaip atsisveikinti išlaikant minimalų kontaktą, laikantis visų saugumų reikalavimų. Išsamesnė darbotvarkė, su ja susiję saugumo reikalavimai dar bus paskelbti artimiausiu metu, atsižvelgiant į besikeičiančią informaciją.

Kas žinoma dėl Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų?

Sutvirtinimo sakramentas vyks birželio 18 d., 18 val. Egzamino nebus, bet išpažintis būtina, kada ji bus, dar nežinoma. Tėvams informacija išsiųsta el. dienyne „Tamo“.

ATNAUJINTA 2020-05-19: Pirmoji Komunija numatyta 2020 m. birželio 20 d., 18 val. Egzamino nebus, bet pirma išpažintis – būtina. Kada bus galimybė atlikti pirmąją išpažintį, dar nežinoma (informacija bus patikslinta). Tėvams informacija išsiųsta el. dienyne „Tamo”.

Tikimės, šiame rašte sudėlioti planai nesikeis, bet atkreipiame dėmesį, kad gavus papildomus nurodymus iš Vyriausybės ar mokyklos steigėjo, gali keistis ir šiame pranešime išdėstyti sprendimai* :)

 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius

Kęstutis Šaltis

* Mokyklos sprendimai priimami atsižvelgiant į Vyriausybės ir steigėjo nurodymus.