Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Sveiki sulaukę šv. Velykų !

Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį,
bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks.

Šioj Jėzaus Kristaus prisikėlimo stebuklo aušroj leiskite pasveikti ir naujiems darbams pakilti savo sielas bei plačiai lyg langus atverkite širdis sugrįžtančių gervių balsams ir Jo atėjimui.

DSC_0183