Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Tarptautinės kompetencijos moderniai mokyklai

„Erasmus+   projektas 2018-1-LT01-KA101-046793

Siekdama vykdyti nuolat besimokančios organizacijos idėjas, atliepdama ES ir nacionalines švietimo, mokyklos strategijas – ugdyti atviras naujoms idėjoms, kūrybingas, pasirengusias  konkurencijai  bei sėkmingai tolimesnei akademinei bei profesinei veiklai asmenybes – Šiaulių „Sandoros” progimnazijos bendruomenė  numato tobulinti 2 mokytojų ir 1 administracijos atstovo  mokėjimus ir įgūdžius, sudarant sąlygas jiems dalyvauti 5 ir 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Aktualiausios projekto temos  – projektų rengimas ir vadyba, pamokos organizavimo kokybės gerinimas, personalo vadyba, mokyklos bei ugdymo kokybės vertinimas ir įsivertinimas, užsienio kalbų (vokiečių ir anglų) komunikacinių  bei IT kompetencijų tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimui buvo pasirinktos Europos (Graikijos, Ispanijos  ir Vokietijos)  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos, turinčios sėkmingą tarptautinę patirtį mokymų  srityje.

Mums labai svarbu, kad mūsų mokytojai kursuose dalyvaus kartu su kitų šalių atstovais, taigi tarpkultūrinis bendravimas vyks ne tik seminarų metu. Be to mokytojai turės galimybę užmegzti kontaktus ir susirasti būsimų projektų partnerius. Projektų valdymo įgūdžiai mokytojams padės organizuoti europinę projektinę veiklą institucijoje. Dalyviai patobulins profesines kompetencijas,  gerins pamokos organizavimo, vadybinius, socialinius įgūdžius, plėtos kalbos mokymosi, naudojimosi IT gebėjimus, įgis pasitikėjimo savimi,  pozityvų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos suvokimą ir vertinimą, geriau supras kitas kultūras bei ES vertybes. Gauta patirtimi mokytojai dalysis mokyklos, miesto ir šalies bendruomenėse, įgytus mokėjimus reguliariai taikys ugdymo procese.

Informacija apie veiklas, susitikimus

Švietimo kokybės užtikrinimas – per tarpkultūrines patirtis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Malcevičius 2019 m. gruodžio 2-6 dienomis dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Graikijoje. Išvyka organizuota pagal mokykloje įgyvendinamą „Erasmus+“ KA1 projektą. Plačiau apie viską – naujienų portalo etaplius.lt publikacijoje.

Projektų valdymo patirtys – iš saulėtosios Madeiros

2019 m. kovo 8-13 d. mokytoja Inga Urbonienė dalyvavo „Erasmus+“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Funšalio mieste, Madeiroje. Kursuose buvo tobulinamos tarptautinių projektų valdymo kompetencijos, mokomasi dirbti multikultūriniame kontekste.