Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Under the Same Blue Sky

Erasmus + KA-229 projektas (2019-2021 m.)

Projekto tikslas – suteikti mokiniams žinių apie visatą ir žvaigždes, integruojant astronomiją, geografiją, istoriją,  matematiką ir menus. Projekto šalys – Turkija, Čekija, Graikija, Portugalija, Rumunija ir Lietuva.

Projekto Facebook grupė.

Informacija apie veiklas, susitikimus

Mokyklos atstovų išvyka į Turkiją

2019 m. spalio 7-11 d. mokytojos Margarita Užuotienė ir Inga Urbonienė dalyvavo pirmame projekto „Under the same blue sky“ tarptautiniame mokytojų susitikime Turkijoje. Mokytojai iš Lietuvos, Čekijos, Rumunijos, Turkijos, Graikijos ir Portugalijos aptarė ir planavo projekto veiklas ir mokinių mainus, lankė pamokas Toki Ortaokulu mokykloje,

buvo pasveikinti Silifke miesto mero, lankė įžymius kultūrinius ir istorinius to krašto objektus.

Projekto partnerių sutikimas Lietuvoje

2019 m. sausio 27-31 d. projekto „Under the same blue sky“ partneriai (mokiniai ir mokytojai) lankėsi mūsų mokykloje. Mokymosi veiklų metu buvo nagrinėjama tema „Žmogaus ir visatos ryšys“. Diskusijai buvo pakviesti ekspertai iš Šiaulių vyskupijos ir universiteto. Vaikai dalyvavo astronominėse edukacijose, žiūrėjo sferinį kiną „Astronautas“, lankėsi Molėtų observatorijoje, Kauno M. K. Čiurlionio meno muziejuje, Šiaulių miesto savivaldybėje, Kryžių kalne. Susitikimą pabaigėme trankiais lietuvių liaudies šokiais.