Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Vasario 10 d. mokinių tėvelius kviečiame į atvirų durų dieną

Gerb. Tėveliai, 2021 m. vasario 10 d. „Sandoros” progimnazijoje organizuojama Atvirų durų diena, kuri šiemet vyks nuotoliniu būdu.

DIENOTVARKĖ:

  • 8.00-15.00 val. – dalyvavimas nuotolinėse pamokose, neformaliosios veiklos užsiėmimuose (pagal  trečiadienio mokytojų pamokų tvarkaraštį, jungiantis taip pat, kaip jungiasi į pamokas mokiniai), veiklos stebėjimas ir aptarimas su mokytojais.

  • 16.00-18.30 val. – individualios konsultacijos su mokytojais, ugdymo procese dalyvaujančiais mokyklos darbuotojais. Prisijungimo duomenis į individualias konsultacijas rasite čia. Į individualius susitikimus būtina iš anksto užsiregistruoti. Užsiregistruoti į susitikimą su mokytojais dalykininkais galima po šio informacinio pranešimo (puslapio apačioje, jei kils kokių techninių nesklandumų, rašykite: aleknaviciusedvardas@gmail.com).
  • 18.30-19.00 val. – visuotinis mokyklos mokinių tėvelių susitikimas su mokyklos administracija, pasitarimo darbotvarkė ir svarbiausi pristatomi dokumentai skelbiami čia. Bendras susitikimas vyks „YouTube“ platformoje, kur susitikimo dalyviai komentaruose galės užduoti klausimus. Po to vyks klausimų aptarimas, individualios konsultacijos su mokyklos administracija virtualiame konferencijų kambaryje „Google Meet“.
  • 19.00-20.00 val. – mokinių tėvelių susirinkimai virtualiose klasėse (jungiamasi į virtualias klases, kur įprastai vaikams vyksta pamokos).

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti, išsakyti savo nuomonę ir pastebėjimus.

[CP_APP_HOUR_BOOKING id=”1″]