Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Visa svarbiausia informacija: suprasti akimirksniu

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo gegužės 25 d. iki birželio 4 d. vaikų ugdymas vykdomas mokykloje, bet norintys gali likti namuose ir tęsti ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

PUG mokinių tėveliai jau gali registruoti savo vaikus, jeigu reikalingas mokinių užimtumas vasarą. Registracijos formą rasite čia.

PRADINIS UGDYMAS

1–4 klasių mokiniams ugdymo proceso trukmė – 167 ugdymo dienos, ugdymo proceso pabaiga birželio 4 d.

Vasaros atostogų pradžia – birželio 5 d., pabaiga – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas iki 2020 m. gegužės 29 d. organizuojamas pamoka nuotoliniu būdu.

Nuo 2020 m. birželio 1 d. – kitomis nei pamoka ugdymo formomis. Nuo 2020-06-01 iki 2020-06-03 1–4 klasėse nuotoliniu būdu organizuojamos individualios ir / ar grupinės konsultacijos, ypač atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose, kompensuojant pastebėtus mokymosi praradimus, mažinant karantino metu patirto streso padarinius, stiprinant socialines emocines kompetencijas, padėti siekti geresnių mokymosi rezultatų, ugdymą orientuoti į bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Birželio 4 d. – mokslo metų užbaigimo šventė, organizuojama klasių vadovų nuotoliniu būdu.

Rugpjūčio 3-7 d. – vaikų vasaros poilsio stovykla Monsiškėse. Platesnė informacija čia.

PAGRINDINIS UGDYMAS

5–8 klasių ugdymo proceso trukmė – 177 ugdymo dienos, ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 18 d.

Vasaros atostogų pradžia birželio 19 d., pabaiga rugpjūčio 31 d.

Nuo 2020-06-01 iki 2020-06-17 nuotoliniu būdu organizuojami projektiniai, tiriamieji darbai, organizuojamos individualios ir / ar grupinės konsultacijos, ypač atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Birželio 18 d. – mokslo metų užbaigimo šventė, organizuojama klasių vadovų nuotoliniu būdu.

Birželio 19 d., 17 val. (laikas dar gali būti tikslinamas) – paskutinio skambučio šventė 8-ų klasių mokiniams.