Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

mukis„Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje“

L. Donskis

Džiaugiamės galėdami informuoti, kad nuo 2012 metų gruodžio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

 

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti  naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt. 

 

Ugdymą karjerai progimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Daiva Šuškevičienė. Konsultacijos vyksta 36a kabinete. Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo įstaigų atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektinėje veikloje.

 

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis       15.05 – 16.05

Antradienis        14.10 – 15.10

Trečiadienis       13.15 – 14.15

Ketvirtadienis     14.10 – 15.10

Penktadienis      14.10 – 15.10

 

NAUDINGOS NUORODOS

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai straipsnis