Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokyklėlė

Progimnazijoje veikia „Socialinių įgūdžių lavinimo mokyklėlė“.

Šioje mokyklėlėje yra laukiami visi priešmokyklinio ugdymo ir 1 – 4 klasių mokiniai.

img_0062_0

 

Mokyklėlėje mes:

Tikslingai užimame mokinius ir tinkamai juos prižiūrime.

Ugdome kūrybingas, savimi pasitikinčias, savarankiškas, atsakingas ir sėkmingas asmenybes.

Siekiame, kad mokiniai save atskleistų, ugdytų, realizuotų.

Organizuojame mokinių laisvalaikį per žaidimą, šokį, prasmingus užsiėmimus.

Taigi, mes žaidžiame, bendraujame, šokame, piešiame, svajojame, juokiamės, stengiamės būti šviesesni, atviresni, supratingesni, mokomės mylėti, pastebėti, diskutuoti.

DIENOTVARKĖ

  • Nuo 12 val. vaikų laukia mokytojos.
  • 12.10 – 13.00 individualus darbas su mokiniais pagal mokytojo rekomendacijas.
  • 13.15 – 15.00 pamokų ruoša (su pertraukomis poilsiui).
  • 14.10 – 14.20 pietūs.
  • 15.15 – 16.55 užsiėmimų tvarkaraštis.

 

Savaitės diena Laikas Mokytojo vardas, pavardė, užsiėmimo pavadinimas

Klasė

Pirmadienis 15.15 – 16.00 D. Juknienė „Šakar Makar“

14

16.10 – 16.55 Ina Musteikienė „Mažieji turistai“

4

Antradienis       15.15 – 16.00 L. Šuntaitė-Kruopienė „Vaikystės kino klubas“

45

16.10 – 16.55 A. Traškinienė „Spalviukai“

33

Trečiadienis

15.15 – 16.00

V. Pastorastienė „Virtuvėlė“

33

16.10 – 16.55

D. Juknienė „Šakar Makar“

14

Ketvirtadienis

15.15 – 16.00

L. Jasienė „Abra kadabra“

6

16.10 – 16.55 A. Navickas „Sporto mokyklėlė“

salė

Penktadienis – laisvadienis

PRAMOGAUJAME

Mokestis: 15 EUR (per mėnesį už priemones*) + mokestis už maitinimą (pageidaujantiems). * – mokiniams duodamos visos priemonės, kurios naudojamos užsiėmimų metu: popierius, klijai, dažai, ir kt.

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Simona Sidorenko – Tekužė

Nuotolinis mokymas „Sandoros“ progimnazijoje

Nuotolinis mokymas „Sandoros“ progimnazijoje: noras mokytis ir meilė Tėvynei atstumo nejaučia

 

Artėja Rugsėjo 1-oji, o Jums neramu, kad darbas ir gyvenimas užsienyje trukdo Jūsų atžalai mokytis gimtąja kalba. Pažįstama? O gal nemokantis svetimos kalbos, neturintis draugų vaikas sunkiai prisitaiko ir vietinėse mokyklose? Gyvendami užsienyje nenorite nutraukti ryšių su Lietuva?

Jei nors į vieną klausimą atsakėte „Taip”, Šiaulių „Sandoros” progimnazijoje jau ne pirmus metus vykdomas nuotolinis mokymas, kuris tėvams visiškai nieko NEKAINUOJA, gali padėti išspręsti šias problemas.

Neteko girdėti, kas tai yra? Kalbant labai paprastai, nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems LR piliečiams IT pagalba įgyti ugdymo standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.

Nuo 2011 m. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, vadovaudamasi nuotolinio mokymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, organizuoja nuotolinį mokymą 1–8 kl.

Platesnę informaciją rasite čia:

http://sena.sandora.eu/nuotolinis-mokymas/

nm

Nuotolinis mokymas Sandoros progimnazijoje

Piligriminis žygis į Šiluvą

11850585_1046689662010001_1300187001229923075_o

Dar vasariškai šiltos saulės spinduliuose mišiomis prasidėjo tryliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio maldos žodžių padrąsinti į šviesų tikslą pajudėjo apie 600 piligrimų.

Mokyklos kapelionas kun. Tadas Rudys pirmojo vakaro metu pasidžiaugė entuziazmu trykštančiu jaunimu ir priminė už visas mums suteiktas malones dėkoti Viešpačiui.

Nuotraukos galerijoje
Daugiau

Priėmimas

Priėmimas į mokyklą

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.

Informaciją teikia mokyklos raštinės vedėja Aurelija Gricė, tel. 552232

Reikalingi dokumentai:

tėvų prašymas;

vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija;

nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.

Pažyma apie mokymosi pasiekimus kitoje mokykloje (jei atvyksta mokytis iš kitos mokyklos).

MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA

Gegužių g. – poriniai numeriai nuo 38 iki 74, neporiniai – nuo 41 iki 51;

Gytarių g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 10, neporiniai – nuo 1 iki 43;
Javų g. (visi);
Karaliaučiaus g. – visi poriniai numeriai;
K.Korsako g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 32, neporiniai – nuo 1 iki 59;
Kviečių g. (visi);
Pailių g. – iki 25 numerio.

Mokyklos aptarnaujama teritorija patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 2009-01-29 sprendimu Nr. T-17 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2010-01-28 sprendimo Nr. T-14 redakcija).

Priėmimas į laisvas vietas.

Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą.

Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, mokykla organizuoja
specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą arba atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus
mokymosi pasiekimus.
Jei priimant į laisvas vietas numatoma organizuoti specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų
patikrinimą, mokykla viešai paskelbia patikrinimo datą ir sąlygas. Ne vėliau kaip per 10
dienų po patikrinimo viešai paskelbiami priėmimo rezultatai.

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto gimnazijomis.

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija