Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Mokinių maitinimas

APMOKĖJIMO TVARKA

Už užsakomą mokinių maitinimą (būsimam mėnesiui) apmokama iki einamojo mėnesio 25 d.:

  1. Pervedant pinigus į mokyklos sąskaitą. Banko sąskaitos Nr. Nr. LT 64 7300 0101 5292 8231, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokyklos kodas 195220727, mokesčio paskirtyje nurodoma: mokinio vardas, pavardė, klasė, kas užsakoma (pietūs, priešpiečiai), mėnesį, už kurį mokate.

Informacija teikiama mob. tel. Nr.: +37064594794

 

NEMOKAMAS MAITINIMAS

Jei kreipiatės dėl nemokamo maitinimo skyrimo:

SP1 forma (ŠEIMOS DUOMENYS SOCIALINEI PARAMAI GAUTI)

SP2 forma (DUOMENYS APIE ASMENS IR JO ŠEIMOS NARIŲ VEIKLOS POBŪDĮ IR SOCIALINĘ PADĖTĮ)

SP11-forma (ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS1)


Pirmadienis – penktadienis

1. 8.30 – 9.15
Bandelė ir arbata
2. 9.25 – 10.10
Priešpiečiai
3. 10.20 – 11.05
Pietūs (1 – 5 kl.)
4. 11.25 – 12.10
Pietūs (5 – 8 kl.)
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (LRS dokumentai)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m.

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m.

Valgiaraščio vertinimo pažyma

6-10 metų valgiaraštis mokykloms 1 dalis

6-10 metų valgiaraštis mokykloms 2 dalis

11-14 metų valgiaraštis mokykloms 1 dalis

11-14 metų valgiaraštis mokykloms 2 dalis