Sandoros progimnazija | nuotolinis mokymas | Sandora.eu

Tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas „Water Around Us“ (WAU)

Nuo šių mokslo metų pradžios mokykla kartu su partneriais iš Čekijos (Zakladni Skola Frantiska Krizika, Bechyne), Ispanijos (IES Albaida, Almeria) ir Portugalijos (AE Jose Snches e Sao Vicente) dalyvauja tarptautiniame projekte „Water Around Us“ („Vanduo aplink mus“), kuris tęsis 2 metus.

Projekto tikslas – priminti  vandens svarbą žmonių gyvenime, ugdyti atsakingą vandens vartojimą, bendradarbiaujant  tarpkultūriniu lygiu bei  keičiantis gerąja patirtimi. Vandens tema bus nagrinėjama įvairiais aspektais: aplinkosaugos, socialiniu, antropologiniu, istorijos ir meno.

Mokytojai organizuos mokiniams veiklas, koordinuos jų darbą, rengs projekto darbų parodas ir konkursus. Mokiniai, dirbdami  darbo grupėse, gilins gamtos mokslų, istorijos, muzikos ir dailės, literatūros ir sporto, informacinių technologijų žinias. Kadangi projekto kalba – anglų, tai puiki proga mokiniams mokytis jos “gyvai” – bendraujant su bendraamžiais iš kitų šalių vizitų metu, susirašinėjant, komunikuojant virtualiai.

gb_0512_watersplash

Pirmoji projekto užduotis – logotipo kūrimas.

Logotipo vertinimo kriterijai:

  • Logotipo pasiūlymus teikia patys mokiniai.
  • Logotipe turi būti trumpinys WAU (Water around us).
  • Logotipe turi atsispindėti dalyvaujančios šalys.
  • Tai gali būti piešinys arba kompiuteriu sukurtas grafinis vaizdas, ar abiejų kombinacija.
  • Logotipas negali būti didesnis nei A4 lapo formato (mažesnis gali).
  • Mokykla išrenka tris logotipus, kurie toliau dalyvauja galutiniame balsavime.
  • Galutinį balsavimą organizuoja portugalų komanda internetu, kur mokyklos turės lygiateises balsavimo galimybes.

http://wateraroundus.blogspot.lt/

Piligriminis žygis į Šiluvą

11850585_1046689662010001_1300187001229923075_o

Dar vasariškai šiltos saulės spinduliuose mišiomis prasidėjo tryliktasis tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio maldos žodžių padrąsinti į šviesų tikslą pajudėjo apie 600 piligrimų.

Mokyklos kapelionas kun. Tadas Rudys pirmojo vakaro metu pasidžiaugė entuziazmu trykštančiu jaunimu ir priminė už visas mums suteiktas malones dėkoti Viešpačiui.

Nuotraukos galerijoje
Daugiau

Priėmimas

Priėmimas į mokyklą

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.

Informaciją teikia mokyklos raštinės vedėja Aurelija Gricė, tel. 552232

Reikalingi dokumentai:

tėvų prašymas;

vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija;

nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.

Pažyma apie mokymosi pasiekimus kitoje mokykloje (jei atvyksta mokytis iš kitos mokyklos).

MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA

Gegužių g. – poriniai numeriai nuo 38 iki 74, neporiniai – nuo 41 iki 51;

Gytarių g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 10, neporiniai – nuo 1 iki 43;
Javų g. (visi);
Karaliaučiaus g. – visi poriniai numeriai;
K.Korsako g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 32, neporiniai – nuo 1 iki 59;
Kviečių g. (visi);
Pailių g. – iki 25 numerio.

Mokyklos aptarnaujama teritorija patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 2009-01-29 sprendimu Nr. T-17 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2010-01-28 sprendimo Nr. T-14 redakcija).

Priėmimas į laisvas vietas.

Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą.

Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, mokykla organizuoja
specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą arba atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus
mokymosi pasiekimus.
Jei priimant į laisvas vietas numatoma organizuoti specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų
patikrinimą, mokykla viešai paskelbia patikrinimo datą ir sąlygas. Ne vėliau kaip per 10
dienų po patikrinimo viešai paskelbiami priėmimo rezultatai.

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto gimnazijomis.

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija